Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Binnen Tennis- en padelvereniging ’t Schilt zal een aantal van de vrijwilligers direct in contact komen met minderjarigen. Dit is een reden om de nodige voorzichtigheid te betrachten bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers. Van iedere vrijwilliger die in zijn of haar vrijwilligerstaken direct gaat samenwerken met kinderen zal worden gevraagd:

·        Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen;

·        Te verklaren dat hij heeft kennisgenomen van de algemene
         gedragscode “Fair Play”, uitgegeven door de KNLTB, die
         hoort bij een veilige sport en spel omgeving;

·        Zich ook te houden aan de gebruikelijke gedragsregels en met
         name die regels die betrekking hebben op sociaal onacceptabel
         gedrag.

 

 

Downloads: