Baanreglement tennis en padel

Doel van het baanreglement:

Het zo soepel mogelijk laten verlopen van het gebruik van de tennis- en padelbanen. Het baanreglement gaat uit van normale omgangsvormen en omgangsnormen binnen de vereniging.

Houd het leuk en sportief met elkaar!

·         De tennis- en padelbanen mogen uitsluitend worden gebruikt door de
          leden van ’t Schilt. Uitzonderingen gelden voor competitie-
          tegenstanders,
(open)toernooien en andere activiteiten welke onder de
          verantwoordelijkheid van het Bestuur worden uitgevoerd.

·         De leden zijn verplicht om bij gebruikmaking van de banen, af te
          hangen via de ClubApp. Er kan gekozen worden voor tennisbanen
          of padelbanen.
          Het is niet toegestaan een naam van iemand anders te gebruiken!

·         Het afhangbord wijst de baan toe voor een zekere speeltijd.
          Gedurende deze tijd staat de baan ter beschikking aan degenen die
          afgehangen hebben. Als de spelers gedurende deze periode het
          complex verlaten dan vervalt het recht op deze speeltijd.

·         Als de toegewezen speeltijd is verstreken, dan staat het de nieuwe
          spelers vrij om na het afhangen de baan direct over te nemen.

·         De tennisbanen 5 en 6 en padelbaan 1 worden vaak gebruikt als
          lesbanen. In geval van les worden deze banen gereserveerd voor de
          trainer en zijn niet door leden af te hangen.

·         Het gebruik van de banen is uitsluitend toegestaan met tenniskleding
          en tennisschoenen. De tennisschoenen moeten vlakke zolen hebben.
          Noppen en/of zwarte zolen zijn in verband met mogelijke
          beschadigingen aan de banen niet toegestaan.

·         De banen worden na gebruik door de spelers netjes achtergelaten en
          afval wordt in de daartoe aanwezige afvalemmers gedeponeerd.

·         De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement en de
          instructies van de groundsman, het parkbeheer, commissieleden en
          bestuursleden op te volgen.

Uitzonderingen:

·         Leden mogen een introducee meenemen, alleen voor tennis en alleen
          op de rackettrek (donderdag) avond.

          Voor padel mag men geen introducee meenemen.
         
·         Tijdens competitiewedstrijden op onze banen wijst de VCL de banen
          toe aan de thuisspelende teams voor zowel de junior- als seniorteams.
          De VCL kan besluiten om alle banen aan de competitieteams toe te
          wijzen met uitzondering van de lesbanen indien deze gebruikt worden
          door de clubtrainer.

September 2019

Het Bestuur
Tennis- en padel vereniging ‘t Schilt