Eldert de Weijer draagt het voorzitterschap over aan Pieter de Kruif

Eldert en Pieter

Afgelopen donderdag 8 februari 2024 kwamen vele leden samen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van ’t Schilt. Het clubhuis was tot de nok toe gevuld met leden die belangstelling toonden voor de toekomst van hun club. De avond stond, naast de agendapunten, voornamelijk in het teken van het afscheid van Eldert de Weijer als voorzitter van ’t Schilt. Zijn vertrek openen de deuren voor Pieter de Kruif, die als voorgedragen kandidaat werd aangewezen als de nieuwe voorzitter.

De voorzitterswissel werd met warme woorden gemarkeerd, waarbij Eldert zijn dank uitsprak naar iedereen waarmee hij in de afgelopen 6 jaar heeft samengewerkt. Hij benoemde de lastige momenten, zoals het samenwerken tijdens Corona, maar ook de plezierige momenten. Zo kijkt Eldert terug op gezellige toernooien waarbij iedereen samenkomt en de gesprekken die hij met enthousiaste vrijwilligers heeft gehad om onze club draaiende te houden. "Laten we vooral het clubhart behouden, naar elkaar omkijken en positief blijven."

Met goed vertrouwen geeft Eldert het stokje door aan Pieter de Kruif. Na jarenlang zich belangeloos te hebben ingezet voor diverse initiatieven in ons dorp, maakt Pieter de overstap naar onze club. Met een achtergrond in bestuurlijke functies, begrijpt Pieter het belang van een goed functionerend bestuur en een heldere visie voor de toekomst. Voor hem staat de identiteit van de club centraal. Hij gelooft sterk in de kracht van het sociale aspect van sport waarbij samenzijn en voor elkaar opkomen de essentie vormen van de vereniging. Het behouden en ontwikkelen van deze identiteit is voor hem dan ook een prioriteit.

 De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een dankwoord van Rimmert namens het bestuur. Hij bedankte Eldert voor zijn verbindende leiderschap en zijn vermogen om het welzijn van zowel bestuursleden als leden op de eerste plek te zetten. Namens alle leden van de club; Eldert, bedankt voor je toewijding, inzet en leiderschap als voorzitter. Onder jouw leiding hebben we als vereniging vele hoogtepunten beleefd en zijn we gegroeid, zowel op sportief als sociaal vlak. We zijn enorm dankbaar voor alles wat je voor de vereniging hebt betekend en kijken met warme herinneringen terug op de tijd die we samen hebben doorgebracht.

Pieter, we zijn blij dat je deze rol op je hebt genomen en hebben het volste vertrouwen in jouw leiderschap en visie voor de toekomst van onze club. Veel succes en plezier!

Nieuws Overzicht