BALV 5-10, stemming financiën padel (geluidswand), tennis (renovatie banen 1 t/m 4)

Beste leden,

Met veel plezier nodigen we jullie uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) op

donderdag 5 oktober 2023 om 20:00 uur in het clubhuis aan de J.F. Kennedylaan.

Deze vergadering staat los van de jaarlijkse ALV en staat in het teken van een paar ontwikkelingen waar het bestuur de leden van op de hoogte wil stellen.
Het gaat om de volgende onderwerpen:

Tennis: renovatie van banen 1 t/m 4;
Padel: aanleg geluidswand aan de kant van fietspad/de Bron.

Het bestuur wil hiervoor een lening aangaan. Voor deze investeringen dient gestemd te worden tijdens de BALV in het clubhuis.
Kom en laat je stem gelden!

Tevens wordt de laatste stand van zaken gedeeld over de voortgang van de realisatie padelbanen 4 en 5.

Tot de 5de oktober!

Namens het bestuur,

Heika Hilhorst, secretaris
tennis- padelvereniging 't Schilt
Woudenberg

Nieuws Overzicht