Racketavond 2.0

Racketavond 2.0

Recent hebben we de traditionele racketavond stopgezet vanwege het geringe animo. Het was tijd voor een 'Racketavond 2.0' en Irma Weima en Stephanie van Lier gaan hier nieuw leven in blazen!

Nieuwe leden sneller hun draai vinden

Deze nieuwe opzet zal erop gericht zijn om ook juist de nieuwe leden/beginners mee te laten doen. Uiteraard zullen ook de meer ervaren enthousiaste leden in deze nieuwe opzet niet vergeten worden. We hopen dat de nieuwe leden hiermee ook sneller hun draai zullen vinden bij de club. Alle ins & outs horen jullie binnenkort. 

De eerste Rackettrek 2.0

Donderdag 24 oktober 2019 zijn we begonnen met de nieuwe opzet voor de donderdagavond. Rackettrek 2.0. 11 deelnemers, waarvan 2 aspirant leden, hebben deze avond gezellig met elkaar getennist, waarbij nieuwe en aspirant leden het lang met elkaar hebben volgehouden, waarna er een gezellige borrel was! Donderdag 31 oktober 2019 waren we met 14, wat betekent dat de avond al een geslaagd initiatief is. 

We willen iedereen uitnodigen om op donderdagavond lekker mee te komen tennissen / padellen!

 

Nieuws Overzicht