Algemene Leden Vergadering

Om bekende reden hebben we moeten besluiten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uit te stellen. Statutair gezien mag dit uitstel tot een maximum van 4 maanden duren en wordt dit ook door de KNLTB onderschreven.

Mocht het dan mogelijk zijn elkaar fysiek te treffen in het clubhuis, dan heeft dat uiteraard de voorkeur. Kan dit niet dan zoekt het bestuur een passend alternatief via de digitale weg. Hierover worden jullie tijdig geïnformeerd.
Wij hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum te kunnen communiceren.

Vooruitlopend hierop treffen jullie alvast de stukken aan (notulen ALV 2020 en jaarverslag 2020) op de website.
Deze stukken zijn te bekijken, nadat je hebt ingelogd (onder tab ‘Nieuws –> Algemeen’).
Nog even voor de duidelijkheid: Om in de beveiligde gedeelte van de website te komen, gebruik jouw email adres dat bekend is bij de KNLTB met het wachtwoord dat je daarvoor zelf hebt aangemaakt.

Tot snel op ons mooie park! 

Nieuws Overzicht