Website Sportinwoudenberg.nl is live!

Wij zijn als tennis- en padelvereniging trotse deelnemer aan het Lokaal Sportakkoord. Dit Sportakkoord is tot stand gekomen in samenwerking met de sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente Woudenberg. De ambitie van het Sportakkoord is dat alle inwoners van Woudenberg met plezier gaan en blijven sporten en bewegen, dat er een veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod is dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van de Woudenbergers.

Het Woudenbergse sportplatform is nu live: www.sportinwoudenberg.nl! Hier vind je een overzicht van diverse lokale (sport)verenigingen, activiteiten en nieuws.

Ken je mensen voor wie dit sportplatform interessant kan zijn? Deel dit bericht dan.

We hopen dat we samen met de andere deelnemers heel Woudenberg aan het sporten en bewegen krijgen.

Leuk detail: Twee van onze leden hebben bijgedragen aan de realisatie van het platform, te weten Eline van den Berg (promo-filmpjes deelnemers) en Linda Fazili (ontwerp en realisatie website). #sportinwoudenberg

Nieuws Overzicht