Sportpromotie in Woudenberg; samen sterk!

Lokaal Sportakkoord Woudenberg

21 september is het Lokale Sportakkoord ondertekend door o.a. lokale sportverenigingen en onderwijsinstellingen die zich inzetten voor een 'leven lang sport en bewegen'. In Woudenberg ligt de focus op sport voor iedereen en het vergroten van de beweegvaardigheden van met name onze jeugd. Genoeg reden voor 't Schilt om mee te doen! Hoe pakken we dat aan?    

Hoe doen we dat, meer Woudenbergse kinderen aan het sporten krijgen?

Onder het akkoord wordt een fysiek platform ingericht, waarin Woudenbergse sportverenigingen elkaar tweemaal per jaar ontmoeten om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen. Daarnaast komt er een digitaal platform, waarop de verenigingen zich gaan presenteren met korte, flitsende promo-filmpjes. Om die reden worden er filmbeelden gemaakt door Schiltlid  Eline van den Berg, waardoor zij ook hiervoor op de club te vinden zal zijn om wat opnames te maken. 

De budgetten onder het Lokale Sportakkoord worden door een klein kernteam beheerd en toegewezen op basis van concrete aanvragen. Nog een Schiltlid - Linda Fazili - gaat het online platform maken en is daarmee één van de leden van dat kernteam. Mooie opdrachten voor deze ondernemende leden en goed dat we ook op die manier een steentje bijdragen aan dit mooie initiatief. 

Downloads:

Nieuws Overzicht