Buurtsportcoach verbindt

Een win-win situatie op tennis en padelvereniging  't Schilt. Kinderen van de SNO (sportieve naschoolse opvang) mogen op vrijdagmiddag gebruik maken van het tennis/padelpark.

Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met de buurtsportcoach. In de opstartperiode na de Corona sluiting is de vereniging verplicht een toezichthouder te hebben terwijl de jeugd vrij speelt. Veel vrijwilligers van de vereniging doen dit graag een uurtje in de week en tijdens de trainingsuren neemt de tennistrainer deze rol op zich. De vrijdagmiddag bleek echter lastiger om in te vullen. Deze middag is er ook geen training. De oplossing kwam van de buurtsportcoach. Darinda Ahoud is voorlopig op de vrijdagmiddag op ons park aanwezig. Tevens is er de mogelijkheid voor de kinderen van de Sportieve Naschoolse Opvang om tussen 15.00 en 18.00 te komen tennissen of padellen.

Voor onze eigen leden is er zeker ruimte genoeg om ook gewoon te komen spelen.. De vrijwilligers worden ontlast, meer kinderen komen in aanraking met onze leuke sportmogelijkheden en de SNO kan een extra activiteit aanbieden. Win-win! 

Jeugd Commissie Overzicht