nieuwsbericht tv ít Schilt

Corona update

Beste leden, we leven in een tijd die onwerkelijk lijkt maar helaas werkelijkheid is. Het liefst zouden we ons sociale en maatschappelijke leven “leven” zoals we graag zouden willen. Daar maakt voor ons allen het tennissen en/of padellen én het sociale aspect op ‘t Schilt deel vanuit. Helaas is dat momenteel niet mogelijk en hebben we de deuren van ons park moeten sluiten. 

Hiermee volgen we het besluit van de regering dat ook door de KNLTB wordt ondersteund. Ik weet dat daar de meningen over verdeeld zijn en dat is begrijpelijk. Echter ben ik van mening dat we hierin duidelijk moeten zijn. Dicht is dicht. Hoe jammer dit ook is.

Ons park is dicht maar dat betekent niet dat de club stil staat. Het bestuur is achter de schermen druk bezig om te kijken hoe we de evenementen, tennislessen, competitie en toernooien kunnen her-programmeren. Dit uiteraard in overleg met Christian Heinerman en de aanpassingen van de KNLTB. Zo is bekend geworden dat de voorjaarscompetitie voorlopig is uitgesteld tot begin mei. Lees hier meer over op de site van de KNLTB. Er volgt nog een aparte mail van Christian over de tennistraining met de voorlopige planning en indeling.

De situatie waarin we ons nu bevinden heeft natuurlijk ook consequenties voor de inkomsten van de club. Gevolg hiervan is dat het nodig is bepaalde uitgaven die we voor ogen hadden opnieuw onder de loep te nemen.
Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en daar hebben we allemaal, samen met onze gewaardeerde sponsoren, voor gezorgd. Laten we hopen dat deze hele nare periode spoedig voorbij zal zijn en we elkaar weer met plezier kunnen treffen op ’t Schilt en de club weer kan gaan bloeien!
Helaas kunnen we niet zeggen wanneer maar die dag gaat er komen. Dat is zeker.

 Voor nu, alle goeds voor iedereen en een hartelijke groet, 
 namens het bestuur, Eldert de Weijer

Nieuws Overzicht