We mogen weer!

We mogen weer tennissen

Volwassen mogen ook weer sporten vanaf 11 mei; dat is heel goed nieuws! Echter, er zijn nog wel een aantal voorwaarden aan verbonden waar we ons aan moeten houden. Lees dit nieuwsbericht voor meer informatie over het afhangen van banen en de regels. 

Online digitaal afhangen tijdens de Coronatijd

Afhangen van een baan gebeurt vanaf nu online. Maximaal één week van tevoren kan een baan worden gereserveerd en maximaal 2 keer op één dag (tijden niet achter elkaar). Houd hierbij een beetje rekening met elkaar, bij grote drukte niet meer dan twee avonden afhangen. Op dinsdag- en donderdagochtend wordt aan de banen gewerkt, dus kan er beperkt gespeeld worden. Een instructie voor het afhangen is als bijlage in deze mail toegevoegd. Mochten hierover vragen zijn of heb je hulp nodig hiermee, laat dit dan weten via info@tvtschilt.nl.

Richtlijnen

Er kan vrij worden getennist/gepadeld. BOA’s van de gemeente zijn wel actief door (steekproefsgewijs) regelmatig te controleren of wij ons aan de regels houden:

  • Bij binnenkomst en verlaten van het park, de handen desinfecteren. Desinfectans is aanwezig, gebruik dit spaarzaam.
  • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Volwassenen vanaf 19 jaar mogen uitsluitend met maximaal 2 spelers per baan sporten. Uitzondering hierop: dubbelspel is mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. We hopen dat deze regel na 1 juni a.s. verder wordt versoepeld.
  • Lessen (volwassenen) met een maximum van 4 spelers per baan.
  • Interne wedstrijden/wedstrijdvormen zijn weer mogelijk. Met inachtneming van de algemeen geldende regels en aansluitend op de overige richtlijnen, dus alleen enkelspel.
  • Jeugd t/m 18 jaar kan vrij spelen vanaf 16:00 uur in verband met toezicht.
  • Het clubhuis blijft helaas nog even gesloten, er kunnen geen consumpties worden gekocht. We hopen dat dit evenals het gebruik van het terras ook na 1 juni weer wordt toegestaan. Het sanitair kan gebruikt worden indien echt gewenst.
  • Verlaat het park direct na het spelen.

Zoals je begrijpt is het je eigen verantwoordelijkheid om de regels na te leven. Laten we elkaar waar nodig hierop aanspreken, dan is er niets aan de hand en hopen we dat na 1 juni het clubhuis weer open kan en we een drankje (op gepaste afstand) op het terras kunnen doen.

Werk mee voor een snellere versoepeling

Je leest het, deze situatie is nog verre van ideaal, maar we zijn wél blij dat we weer kunnen tennissen en padellen. En we hopen dat de regels voor deze sporten heel snel verder worden versoepeld/genormaliseerd. Laten we onszelf daarom niet in de vingers snijden en onze verantwoordelijkheid nemen voor de richtlijnen en zo meewerken aan een verdere versoepeling.

Wil je meer lezen over de richtlijnen tennis en padel verwijs ik je naar richtlijnen KNLTB

Heel veel plezier op de baan!
Namens het Bestuur, Eldert de Weijer

Nieuws Overzicht