Tennis en Padel training

Per 1 april 2020 beëindigt ’t Schilt de samenwerking met Tennisschool Marko de Kort. Na een zeer zorgvuldige afweging hebben we besloten dat wij na die datum gaan samenwerken met Tennisschool Heinerman.

Enthousiast team trainers dat breed inzetbaar is

Deze tennisschool staat bekend om haar flexibiliteit en heeft een team met ervaren, professionele tennis- en padelleraren. Dit enthousiaste team gaat bij ons in het volgende seizoen de tennis- en padellessen verzorgen. 

Het geven van padellessen is inmiddels gestart per 1 oktober 2019. De tennislessen zullen na 1 april 2020 plaatsvinden.

Tennisschool Heinerman zal de club ook actief ondersteunen in ledenwerving, clinics, de introductie van nieuwe leden, toernooien en competitie. Een mooi streven waarvoor we met elkaar een uitgewerkt plan samenstellen. Met als doel het groeiende ledenaantal vasthouden en uitbreiden naar verbreding van zowel het ledenaantal als de ledensterkte van vooral de jeugd.

Bedankt Marko voor je inzet!

Via deze weg bedanken wij Marko nogmaals voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. Daarbij wordt het zeer gewaardeerd dat hij met ons dit winterseizoen zal voltooien.

Voor de toekomst zien wij uit naar een productieve samenwerking met Tennisschool Heinerman waarbij plezier en ontwikkeling hand in hand gaan!

Nieuws Overzicht